Sale!

Men’s Kimono set

¥80,000 ¥40,000

10 in stock

Description

Want to have a Kimono not Yukata?

Kimono for men until 185cm neither  plus size

Set 40,000yen

Inc Kimono, Haori jacket, Haori himo (second hand)

     Jyuban under Kimono, koshimo, obi, tabi  (brand new)

Option: Hakama  10,000yen