Sale!

Men’s Kimono set

¥80,000 ¥40,000

10 in stock

Description

Want to have a Kimono not Yukata?

Kimono for men until 185cm and not plus size

Set 40,000yen

Inc Kimono, Haori jacket, Haori himo (second hand)

     Jyuban under Kimono, koshimo, obi, tabi  (brand new)

Option: Hakama  10,000yen